fredag 12. februar 2010

Prefab veggelement

Fant ut at dette gjøres enklest ved å ta utgangspunkt i "Prefab rektangulær søyle". I tillegg til avfasing på sidekantene i søylens høyderetning, må man legge til avfasing langs kantene i topp og bunn. Jeg brukte void til denne jobben, som jeg låste mot øvrig geometri.Neste skritt er å sette ut veldig brede søyler (like lang som veggelementet). Disse forholder seg til nivåene og settes gjerne med offset +/-10mm i topp og bunn, slik at det blir en glippe på 20mm som fuges ut i hver etasje.

Kanskje litt juks å bruke søyler som vegger, men det fungerer.
Heller ingen vegghjørner som prøver å joine hverandre. Behagelig, i denne sammenhengen.