mandag 28. september 2009

Revits "FaceBook" - Lett-tak element

Forrige innlegget i bloggen var vedrørende Face based elementer. Etter å ha vridd hjernen et par tre ganger for å lage en family for Lett-Tak-Elementer, så endte jeg pussig nok opp med face based igjen. Det viser nok en gang hvor allsidige denne typen er.
Hvorfor?
Fordi Lettak elementer ikke trenger analyselinjer (hva skal jeg med de?). Elementene forholder seg til bjelker og vegger, og da er det naturlig at de "klistrer" seg til disse. Dette gjør det også enklere å legge elementene skrått, dersom bjelken ligger med fall.
I det aktuelle prosjektet ligger det hatteprofilbjelker med fall og da er det fint å klistre fast lett-tak-elementet.
Familien er selvsagt parametrisert, slik at alle Lett-tak Typer lar seg modellere med et par tastetrykk.


Lengden justeres ved å dra i elementets "shape handles".

1 kommentar: