fredag 3. september 2010

Terrengmodellering og mengdeberegning

Har benyttet denne muligheten noen ganger i det siste for å hjelpe entreprenøren i tilbudsfase.
Man trenger tilgang til kart i 3D i dwg-format og en situasjonsplan fra arkitekten som viser byggets plassering og de nye kotehøydene på terrenget.
Deretter lager man en toposurface med eksisterende terreng som leges i fasen "existing".

Deretter tar man kopi av denne Toposurface og legger den på samme plass, men i fasen "New Construction".
Så linker man inn en dwg/revit som viser byggets plassering og nytte terreng. Kjører "edit surface" og legger inn nye verdier for kotehøydene og får etter en stund det nye terrenget.

I Element Properties på det nye terrenget, kan man da lese ut behovet for masseuttak og massetilførsel (Cut / Fill)


så kan man også modellere resten av bygget og lage en rendring..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar